رپورټ ورکړه.

سلام او د IWF پاکستان راپور ورکولو پورټل ته ښه راغلاست

پوهېږو چې ماشومانو سره د جنسي زیاتې تصویرونه او وېډیوګانې لیدل خپه کوونکی وي. غواړو ووایو چې مونږ ته رپورټ راکولو کار مو سم دی.

د ستاسو رپورټ په مرسته یو ماشوم مظلوم لا نور ناروا سلوک څخه ژغورل کېدلای شي.

رپورټ کول چټک او اسان دي او په کاملاً نامعلومه توګه رپورټ ورکولې شې. که وروسته په بله ورځ غواړئ معلوم کړئ چې د رپورټ مو څه وشول تاسو سره رابطې لپاره به موږ ته د ستاسو ایمېل اېډرس ضرورت لرو.

مهرباني وکړئ یادونه وکړئ: پام وکړئ: که غواړئ ماشومانو سره د زیاتي انلاین تصویر یا ویډیو څخه علاوه کوم بل څه یا په خطر کې ښکېل ماشوم په اړه رپورټ ورکول غواړئ، نو مقامي پولیس یا د ماشومانو د ژغورنې تنظیم سره رابطه وکړئ.

زموږ د کوکي پالیسي په اړه معلومات